KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Vientulīga cīņa ar pornogrāfiju
Attiecības

Vientulīga cīņa ar pornogrāfiju

Studente atklāti runā par atkarību no pornogrāfijas…

Dženifera M.

Man ir 18 gadi, neatkarīgs raksturs, esmu diezgan kautrīga. Esmu uzaugusi baznīcā. Kad tikko izveidotā slavēšanas grupa mani uzaicināja spēlēt bungas, es beidzot atradu savu vietu draudzē. Viss bija labi, bet es nejutu piepildījumu.

Vidusskolas gados šī iekšējā tukšuma sajūta pastiprinājās un es sāku meklēt jebko, kas to spētu aizpildīt. Sāku ar niekiem: zagu savam despotiskajam tēvocim cigaretes. Taču šī niekošanās nespēja aizpildīt tukšumu manī. Tomēr es nepadevos. Esmu spītīga pēc dabas un zināju, ka iegūšu to, ko gribu. Tā kā esmu datora guru, spēju iekļūt tur, kur parasts lietotājs nenonāktu. Un kādu dienu – bingo! Es atradu to, ko meklēju. Pornogrāfiju.

Nepaguvu ne aci pamirkšķināt, kad jau biju kļuvusi atkarīga. Šī slimība neaizvietoja seksu ... patiesībā es biju jaunava un joprojām esmu. Tas vienkārši kalpoja kā tukšuma aizpildītājs manā dzīvē. Kad man bija skumji, kad neveicās, es varēju ieiet savā istabā, aizvērt durvis un atkal justies labāk. Un tas neko nemaksāja. Tas bija nekaitīgi. Neviens to nezināja. Ikreiz, kad es pievērsos internetam, man prasījās pēc kaut kā vairāk. Tāpat kā narkomāniem, kuri arvien palielina devu, arī man bija jāmeklē arvien spēcīgāki piepildījuma avoti. Tā tas turpinājās, līdz iejaucās Dievs.

Īsti nezinu, kad, kāpēc un kā (ja neskaita Dieva tik ļoti nepieciešamo iejaukšanos), bet kādu dienu es pēkšņi sapratu, cik greiza ir mana dzīve. Mans tēvs smēķēja, un vienā dienā viņš to PĀRTRAUCA. Viņš nelietoja plāksterus un nesamazināja izsmēķēto cigarešu skaitu. Sapratu, ka arī man jārīkojas tieši tā. Atklāju, ka manu tukšumu var aizpildīt vienīgi Dievs. Es iztīrīju savu datoru. Izdzēsu VISAS tīmekļa vietnes, videoklipus, paroles, visu, kas mani bija novedis līdz atskārsmei, ka esmu pretīgs cilvēks. Šķietami nevainīga ziņkāre vienā mirklī bija kļuvusi par atkarību.

Drīz pēc tam es piedalījos kristīgās rekolekcijās. Biju priecīgi satraukta, bet negaidīju, ka mana dzīve radikāli mainīsies. Tajā nedēļas nogalē es no jauna veltīju savu dzīvi Jēzum Kristum. Vēlreiz apliecināju Dievam, ka vēlos dzīvot pilnīgi un tikai Viņam. Gribu būt jauns radījums 1, ko pārvērtusi Viņa mīlestība. Zinu, ka esmu daudzkārt rīkojusies aplam un pat tad, kad esmu rīkojusies pareizi, neesmu bijusi Viņa cienīga 2. Bet zinu, ka Dievs mūs izglāba savas žēlsirdības, nevis mūsu taisnības darbu dēļ 3. No šīs dienas es apņēmos dzīvot nevis pēc pasaules vai saviem priekšstatiem, bet pēc Dieva priekšstatiem un ar visu, ko daru, pagodināt Viņu.

Mani pārliecināja mīlestība, ko piedzīvoju rekolekcijās. Zināju, ka Dievs mani mīl ... bet nezināju, ka tik ļoti?! Man apkārt bija cilvēki, kurus es nepazinu, bet viņi man kalpoja, lūdza par mani, deva padomus un izrādīja mīlestību. Kā viņi varēja mīlēt pilnīgu svešinieci? Bībelē teikts, ka “mēs mīlam, jo Viņš mūs pirmais mīlējis” 4. Viņi mani mīlēja, jo izjuta Dieva mīlestību pret sevi. Tagad, kad jūtu Dieva mīlestību, es gribu to dot tālāk! Rekolekcijās kā nekad agrāk piedzīvoju slavēšanas mūzikas spēku. Es satuvinājos ar agrākajiem draugiem un ieguvu jaunus. Pēc šīs nedēļas nogales Jēzus gaisma atspīdēja man sejā un izpaudās manā rīcībā. Katru dienu man ir iemesls slavēt Dievu ... manī vairs nav vietas tukšumam. Dusmām. Vientulībai. Skumjām. Bailēm. Psalmā 119:62 ir teikts: “Pusnaktī ceļos slavēt tevi par tavām taisnīgajām tiesām!”

Tā es jūtos šobrīd. Es varētu celties nakts vidū, lai slavētu Dievu un godinātu Viņu par pārvērtībām, ko Viņš ir veicis manī un manos draugos. Neviens nevar būt par jaunu vai par vecu, lai mainītos. “Neviens lai tevi nenicina tavas jaunības dēļ, topi paraugs ticīgajiem savos vārdos, dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā." 5

Šodien. Šodien nodod sevi Dievam – pilnīgi un bez atlikuma. Tev nav ko zaudēt, bet tu iegūsi mūžīgo dzīvību. Pāvils saka: “Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā” 6. Pieņem šo piedāvājumu un skrien pie Dieva, jo tu piederi Viņam mūžīgi. Ja visa pasaule no tevis novērstos, Viņš būs ar tevi, jo Viņš ir, bija un nāk. Dievs tevi mīl.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Es domāju par to, ka varētu ieaicināt Jēzu savā dzīvē, lūdzu, paskaidrojiet vairāk…

Tekstā ievietotās norādes: (1) Bībele, Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:17 (2) Pravieša Jesajas grāmata 64:6 (3) Pāvila vēstule Titam 3:4-5 (4) Jāņa 1. vēstule 4:19 (5) 1. Timotejam 4:12 (6) Romiešiem 6:23