KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kā izpaužas attiecības ar Dievu
Iepazīt Dievu

Kā izpaužas attiecības ar Dievu

Mums šajā dzīvē nav jābūt vieniem. Lūk, ko Dievs mums piedāvā un lūk, kā izpaužas attiecības ar Viņu…

Merilina Adamsone

Dž.I. Pekers ir izteicies ļoti trāpīgi:
“Centieni dzīvot šajā pasaulē, neiepazīstot Dievu, kuram tā pieder un kurš to pārvalda, ir nežēlība pret sevi.” 1

Kad biju ateiste, es gribēju atrast tādu filozofiju, tādu pieeju dzīvei, kas darbotos jebkurā situācijā. Es domāju, ka tad, ja atradīšu savai dzīvei jēgu, pamatotu mērķi vai labi pārbaudītu, praktisku dzīvošanas metodi, es spēšu tikt galā ar visu. Es būšu neuzvarama.

Es neatlaidīgi meklēju. Iedziļinājos vienā vai citā filozofijā, līdz to sapratu. Tad es to izmēģināju. Es pārbaudīju dažādas filozofijas un nonācu pie secinājuma, ka tās visas ir vai nu nerealizējamas vai nepietiekamas.

Es nesapratu, ka patiesībā man ir vajadzīgs cilvēks, ar kuru kopā es varu iet cauri šai dzīvei, cilvēks, kuram nav ierobežojumu, kurš nekad nekļūdās un kuram piemīt absolūta gudrība, ar kuru viņš būtu gatavs dalīties.

Man bija draudzene, kuras dzīve lika man sākt skatīties citā virzienā. Varbūt tomēr Dievs eksistē?

Pēc pusotru gadu ilgas Dieva esamības pierādījumu izpētes es lūdzu Viņu ienākt manā dzīvē.

Tas, ko es atklāju, ir aprakstīts Bībelē. “Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.” 2

Te ir runa par Kristu, jo tas, kurš rada šīs pārmaiņas ir Jēzus Kristus. Jēzus teica: “Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārēm.” 3

Mani pārsteidza tas, ka, lasot evaņģēlijus par Jēzus dzīvi, es pamanīju, cik bieži un cik detalizēti Viņš apraksta savu mīlestību pret mums.

Tas, kas sākās kā intelektuāla nodarbe, kļuva par ļoti personisku apziņu, ka Dievs ir daudz reālāks, nekā es biju varējusi iedomāties. Atklāju, ka Dieva mīlestībai nav nosacījumu. Tā nav atkarīga no mūsu rīcības vai no tā, vai esam to pelnījuši. Dievs mūs mīl tādēļ, ka mīlēt ir Viņa dabā.

Dāvids Psalmu grāmatā saka: “Tava žēlastība par dzīvību labāka…” 4 un “pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs ieraugām gaismu.” 5

Uzsākot personīgas attiecības ar Dievu, dzīve iegūst jēgu.

Vai Dievs var mainīt mūsu dzīvi? Jā!

Lūk, daži piemēri no mūsu vietnes:

– Esmu priecīgs par to, ka Dievam var pilnībā uzticēties.

– Tagad man ir attiecības ar Dievu. Tā ir taisnība, ka mēs esam radīti attiecībām ar Viņu. Man nekā vairs netrūkst.

– Paldies, ka atklājāt man, kā es varu izveidot attiecības ar Dievu.

– Es biju ateiste un vēl pirms 6 nedēļām Kristu nepazinu. Manas attiecības ar Viņu kļūst arvien ciešākas. Man ir noņemtas tik daudzas nastas. Nekad savā dzīvē neesmu bijusi tik laimīga, jo Dievs ir uzticīgs un turpina man apliecināt savu mīlestību.

– Esmu jums no sirds pateicīgs, ka palīdzējāt man atrast Dievu – jūsu vietne man palīdzēja uzsākt Dieva meklējumus, lai gan zinu, ka Dievs pats meklēja mani.

– Es pamazām uzzinu arvien vairāk par brīnišķo Jēzu, mūsu Kungu un glābēju. Man jāsaka, ka esmu apbrīnas pārņemta. Viņš ir brīnišķīgs. Es Viņu iepazīstu, lasot Jāņa evaņģēliju. Es lepojos būt Jēzus Kristus sekotāja.

– Paldies, ka palīdzējāt man atrast Dievu un sevi.

– Tagad es zinu, ka varu iet pie Dieva arī tad, kad jūtos slikti. Man nav vienmēr jātiek ar to galā pašam, jāizkrata kādam sirdi vai jāslīcina bēdas pudelē. Es varu tās izstāstīt Dievam.

Kā tas īsti notiek? Vai tas var notikt ar tevi?

Dievs var mainīt tavu dzīvi, taču Viņš to neatbrīvos no visām problēmām. Tev joprojām būs jāsaskaras ar izaicinājumiem attiecībās, finansēs utt. Tu joprojām būsi tikai cilvēks, kas dzīvo pasaulē, kas ir tālu no ideāla.

Taču Jēzus teica: “ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” 6 Mums nav jāmaldās pa dzīvi kā pa necaurejamiem džungļiem. Viņš mūs vada.

Mums nav jābaidās. Lai kas arī notiktu, mēs vienmēr varam paļauties uz Dievu. Jēzus teica: “Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. … Turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis!” 7 Viņš ir varenāks par jebkuru problēmu un palīdz mums to atrisināt, esot blakus kā tuvākais draugs.

Bībele saka, ka mūsu dzīvē ir lietas, kas mūs kalpina, nosaka mūsu rīcību. Jēzus var izmainīt to, ko mēs paši nespējam.

Varbūt mēs negribam dusmoties, tomēr zaudējam savaldību. Varbūt gribam būt dāsni, tomēr nekādi nespējam nostādīt citus augstāk par savām vajadzībām un vēlmēm. Kaut arī vēlamies būt brīvi no nepatikas pret citiem vai pret sevi, tomēr mūsu labās apņemšanās atkal un atkal beidzas ar neveiksmi.

Jēzus teica, ka, iepazīstot Viņu, “Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” 8 Viņš maina mūsu skatījumu uz dzīvi, mūsu domas par citiem un par sevi. Dievs ir pārsteidzošs un daudz reālāks, nekā tev varētu šķist.

Vai tu gribētu iepazīt Dievu?

Dieva mīlestība pret mums ir tik dziļa, ka Viņš pats ir nodrošinājis ceļu, kā Viņam tuvoties. Tas, kas traucē cilvēkiem sazināties ar Dievu, ir grēks (domas vai rīcība, ko Dievs uzskata par aplamu). Tas var būt iemesls, kāpēc reizēm var šķist, ka tavas lūgšanas atduras kā pret sienu. Grēks mūs šķir no Dieva, jo Dievs ir svēts.

Grēka sekas ir nāve. Tas nozīmē, ka grēks mūs uz visiem laikiem šķir no Dieva. Dievs mūs tik ļoti mīl, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, nomira mūsu vietā. Jēzus uzņēmās visus mūsu grēkus uz saviem pleciem, un labprātīgi nomira pie krusta.

Jēzus saviem mācekļiem teica: “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.” 9 Jēzus to paveica mūsu labā, lai mēs saņemtu Dieva piedošanu – uz mūžiem. Grēka mūris, kas mūs šķīra no Dieva, ir sagrauts.

Visiem, kuri uzticas Jēzum un pieņem Viņa piedošanas piedāvājumu, ir iespēja izveidot attiecības ar Dievu.

Tās ir divpusējas attiecības, dzīva saziņa ar Dievu

Reliģijas parasti raksturo vienvirziena kustība, kas nosaka, ka tu esi tas, kurš pieliek pūles, lūdz Dievu, veic rituālus, ievēro noteikumus, apliecina savu uzticību Dievam. Tas ir pienākums, nevis attiecības.

Turpretim Bībele raksturo Dievu kā tādu, kas izrāda pretimnākšanu, kā tādu, kurš vēlas atklāt ikvienam patieso dzīvi, kurai Viņš katru ir radījis, piedāvājot ciešas, savstarpējā uzticībā balstītas attiecības. Viņš aicina Viņu iepazīt un Viņam uzticēties.

Cilvēki maksā lielu naudu par koučinga pakalpojumiem. Koučs ir cilvēks, kurš izpēta klienta dzīvi, laika sadalījumu, attiecības, lēmumus un cenšas virzīt šo cilvēku uz lielāku produktivitāti un apmierinātību ar dzīvi.

Dievs mūs pazīst labāk nekā koučs. Viņš pazīst mūsu pagātni, tagadni un nākotni. Viņš ņem vērā attiecības, kādas mums jebkad ir bijušas, un to ietekmi uz mūsu dzīvi. Viņš zina, kāpēc Viņš mūs radīja, mūsu vajadzības, nesakārtotās jomas, tos mūsu dzīves aspektus, kurus mēs vēlētos mainīt, bet nespējam.

Reliģija izvirza prasības. Jēzus vēlas mūs atbrīvot. Viņš teica: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” 10 Brīvus no kā? No raizēm, bezmērķības, bailēm, naida, destruktīviem ieradumiem.

Reliģisko pienākumu vietā Jēzus aicina mūs uz dzīvinošu atpūtu. Jēzus teica: “Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu… mācieties no manis… tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm.” 11

Šī dzīve nav viegla! Bet mēs neesam atstāti vieni ar savām problēmām, mūsu vidū ir varens Dievs, kuru ir iespējams iepazīt, un kurš tev var dot tādu mieru un dzīvesprieku, ko tu pats nekad sev nevarētu nodrošināt.

Runājot ar Viņu un uzticoties Viņam, tu piedzīvosi, kā Dievs gādā par tevi ar konkrētu rīcību dažādās situācijās. Tu sapratīsi, ka Viņš tevi dzird. Tas nenozīmē, ka mēs varam diktēt Dievam savus noteikumus un Viņš darīs visu, ko vēlamies. Taču mēs varam būt droši, ka Viņš mūs ļoti labi pazīst un spēj parūpēties par ikvienu, kas Viņam uzticas. Jo labāk tu iepazīsi Dievu, jo vairāk tu Viņam uzticēsies.

Jēzus teica: “Ikviens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus, un dara pēc tiem, – es jums rādīšu, kam viņš līdzināms: viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints; kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts.” 12

Attiecības ar Dievu – vislielākais dārgums, kas tev var piederēt

Ielūdzot Jēzu savā dzīvē, mēs saņemam Viņa piedošanu un sākam attiecības ar Viņu, kas nekad nebeigsies. Jēzus pats mūs aicina uz attiecībām ar sevi. Viņš teica: “Redzi, es stāvu pie (tavas sirds) durvīm un klauvēju: ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa(-s) un turēšu mielastu ar viņu un viņš(-a) ar mani.” 13

Ja tu to vēlies, bet nezini, kā to izteikt vārdos, vari izmantot šādu lūgšanu: “Jēzu, paldies, ka Tu nomiri par maniem grēkiem. Tu redzi manu dzīvi un to, ka man ir vajadzīga piedošana. Es Tevi lūdzu: piedod man un ienāc manā dzīvē. Es vēlos Tevi iepazīt. Paldies, ka Tu man devi šo iespēju veidot attiecības ar Tevi. Āmen.”

Dievs šīs attiecības uzskata par mūžīgām. Par tiem, kas Viņam tic, Jēzus Kristus teica: “Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas.” 14

 Es tikko lūdzu, lai Jēzus ienāk manā dzīvē...
 Es domāju par to, ka varētu ieaicināt Jēzu savā dzīvē, lūdzu, paskaidrojiet vairāk...
 Man ir jautājums vai komentārs...

Tekstā ievietotās norādes: (1) Dž.I. Pekers, "Knowing God", InterVarsity Press, 14.lpp. (2) Bībele, Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:17 (3) Jāņa evaņģēlijs 10:10 (4) Psalmi 63:4 (5) Psalmi 36:10 (6) Jāņa 8:12 (7) Jāņa 14:27, Jāņa 16:33 (8) Jāņa 8:32 (9) Jāņa 15:13 (10) Jāņa 8:31-32 (11) Mateja 11:28-29 (12) Lūkas 6:47-48 (13) Atklāsmes 3:20 (14) Jāņa 10:27-28

Par autori...