KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Iepazīt Dievu

Plīstošie šķīvji  (4:07)

Īsfilma par Dieva mīlestību pret mums.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

Uzzini vairāk par Jēzu un to, ko Viņš tev piedāvā. Izlasi “Vairāk nekā akla ticība”.


Video atšifrējums:

Tu. Ieskaties sev acīs. Ieskaties. Mirdzošās... kā varavīksne. Katra no tām ir unikāla. Es tās radīju. Es radīju visu. Pasauli. Un tevi. Es tev piešķīru personību. Es tevi darīju šķīstu. Sarežģītu. Katru dienu... Es tev dodu dzīvību. Es tevi mīlu.

Tad kaut kas notika. Tu Mani apmānīji. Tu lauzi uzticību. Tu grēkoji. Tu aizgāji no Manis. Kaut gan tu joprojām dzīvo, ... tā ir lēna nāve. Tu meklēji ko citu, ... ar ko varētu aizpildīt tukšumu. Bet tev nekas neizdevās. Tas tevi tikai ātrāk ved pretī iznīcībai. Un attālums starp mums tikai pieaug... Ko tu meklē? Atzīšanu? Tuvību? Mīlestību?

Es negribu tavu nāvi. Es tevi radīju. Ne jau tādēļ, lai tu mirtu. Bet lai tu iepazītu Mani.

Tādēļ Es kļuvu tāds kā tu. Trausls radījums. Mani kārdināja. Bet Es negrēkoju. Es nācu tevi glābt. Tev ir daudz grēku. Un tiem ir sava cena. Kādam ir jāmirst. Tev... vai Man. Es uzņēmos tavu grēku. Es iemainīju savu dzīvību pret tavējo. Es nomiru... tavā vietā. Jo Es tevi mīlu.

Un tad... Es piecēlos no nāves. Es esmu Ceļš. Patiesība. Un Dzīvība. Es esmu Jēzus. Es neesmu nācis tevi pazudināt. Esmu nācis tevi atmodināt dzīvei. Paļaujies uz Mani. Es tev piedodu. Es tev dāvinu mūžīgo dzīvību. Es mīlu tevi. To visu Es darīju tādēļ, lai... Man būtu attiecības ar tevi. Vai tu nāksi Man līdz?
 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…